Má Vaše dítě rádo koně?!

Přihlašte ho k nám do ponyškolky :)


 

 

Přibíráme nové členy do oddílu!!!

 

Podívejte se do galerie na fotky z minulých soustředění :-)

Novinky

Dne 3.12.2016 nás opustil na věčné pastviny Duell 26ti letý hřebec.. 

Budeme ho mít ve svých srdcích,protože to byl výborný učitel! všechny připravil na zkoušky a pomohl jim překonat strach ze skákání! 

Halové drezurní hobby závody

MB0241 JK Harfa, U Rybníka II, Ohrobec, Praha západ

www.jkharfa.cz tel. 731 26 37 91, jkharfa@seznam.cz

 

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ
 1. Pořadatel: JK Harfa
 2. Datum konání:  16.03.2014
 3. Místo konání:  U Rybníku I,  Ohrobec,  Praha západ
 4. Kolbiště: Hala 20 X 60 povrch písek s geotextilií
 5. Opracoviště: travnaté 20 X 100, hala
 6. Funkcionáři:

Ředitel závodů:  Milan Kadlec

Hlavní rozhodčí: J. Kornalík.

Technický delegát: J. Kornalík.

Organizační zajištění: L. Šestáková

Dozor na pracovišti: L. Šestáková

                      Rozhodčí: J. Kornalík, Mgr. Eva Štěpánková

Lékařská služba: J. Kozáková

Hlasatel: A. Kudelová

Vet. Služba: MVDr. V. Pernicová

 

 1. TECHNICKÉ ÚDAJE
 1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sporu a ustanovení tohoto rozpisu

 

SOUTĚŽE

    U. Drezurní soutěž „Z“

             Drezurní úloha „Z1“. Věcné ceny. Startovné 200,- Kč.

 1. Drezurní soutěž do „Z“

        Drezurní úloha „Z2“. Věcné ceny. Startovné 250,- Kč

 1. Drezurní soutěž do „L“

Drezurní úloha „L8“. Věcné ceny. Startovné 250,- Kč

 

 1. OSTATNÍ USTANOVENÍ
 1. Předběžný časový program:  9.00-10.00hod. prezentace

                        10.00hod  začátek první soutěže (ukázky) další soutěže budou navazovat                                                                                                                                                                                                                             

 1. Přihlášky: Jmenovité přihlášky zasílejte na emailovou adresu jkharfa@seznam.cz do 14.3.2014 do 18:00
 2. Veterinární předpisy: Vedoucí transportu předloží před vyložením koní řádně vyplněné zdravotní průkazy koní, ohajující náležitosti pro přepravu koní pro rok 2014.
 3. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy jezdců a koní.
 4. Občerstvení v místní restauraci u Černého kozla http://ucernehokozla.cz/
 5. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
 6. Veškeré dotazy a informace vám poskytneme na tel. 731 26 37 91, 721 84 80 70

Schváleno 22. 02. 2014

M. Moudrý

                                                                                                                           JK Harfa

 

 

 

 

 

 

Halové skokové hobby závody

MB0241 JK Harfa, U Rybníka II, Ohrobec, Praha západ

www.jkharfa.cz tel. 731 26 37 91, jkharfa@seznam.cz

 

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ
 1. Pořadatel: JK Harfa
 2. Datum konání:  30.03.2014
 3. Místo konání:  U Rybníku I,  Ohrobec,  Praha západ
 4. Kolbiště: Hala 20 X 60 povrch písek s geotextilií
 5. Opracoviště: travnaté 20 X 100, hala
 6. Funkcionáři:

Ředitel závodů:  Milan Kadlec

Hlavní rozhodčí: JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Stavitel: JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Technický delegát: JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Organizační zajištění: L. Šestáková

Dozor na pracovišti: L. Šestáková

                      Rozhodčí: J. Kornalík, Mgr. Eva Štěpánková

Lékařská služba: J. Kozáková

Hlasatel: A. Kudelová

Vet. Služba: MVDr. J. Chvátal

 

 1. TECHNICKÉ ÚDAJE
 1. Předpisy: Pravidla jezdeckého sporu a ustanovení tohoto rozpisu

 

SOUTĚŽE

    U. Skoková soutěž „ 30cm“ s vodičem

             Hodnocení dle st. A čl. 238.2.1. Věcné ceny. Startovné 150,- Kč

 1. Skoková soutěž do „50cm“

Hodnocení na limitovaný čas dle čl. 298.2. Věcné ceny. Startovné 200,- Kč

 1. Skoková soutěž do „70cm“

       Hodnocení na limitovaný čas dle čl. 298.2. Věcné ceny. Startovné 250,- Kč

 

 1. Skoková soutěž do „90cm“

        Hodnocení na limitovaný čas dle čl. 298.2. Věcné ceny. Startovné 250,- Kč

 1. Skoková soutěž do „100cm“

        Hodnocení na limitovaný čas dle čl. 298.2. Věcné ceny. Startovné 250,- Kč

 

 1. Skoková soutěž do „110cm“

        Hodnocení na limitovaný čas dle čl. 298.2. Věcné ceny. Startovné 250,- Kč

 

 1. OSTATNÍ USTANOVENÍ
 1. Předběžný časový program:  9.00-10.00hod. prezentace

                        10.00hod  začátek první soutěže (ukázky) další sotěže budou navazovat                                                                                                                                                                                                                            

 1. Přihlášky: Jmenovité přihlášky zasílejte na emailovou adresu jkharfa@seznam.cz do 28.03.2014
 2. Veterinární předpisy: Vedoucí transportu předloží před vyložením koní řádně vyplněné zdravotní průkazy koní, ohajující náležitosti pro přepravu koní pro rok 2014.
 3. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy jezdců a koní.
 4. Občerstvení v místní restauraci u Černého kozla http://ucernehokozla.cz/
 5. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.
 6. Veškeré dotazy a informace vám poskytneme na tel. 731 26 37 91, 721 84 80 70

Schváleno 22. 02. 2014-03-05

M. Moudrý                                                                                                JK Harfa

                                                                                                                           

 

 

 

Seriál drezůrní soustředění :

Seriál skokové soustředění :

Vánoční besíka pro rodiče  21.12.2013

 

Skokové soustředění 13.12.2013.-.15.12.2013

 

Drezůrní soustředění 30.11.2013.-.1.12.2013