Velmi rádi Vás připravíme na ZZVJ a zároveň Vám půjčíme koně vhodného na složení zkoušky.

Máme vhodné 4 velké koně a 2 poníky na složení pony licence.

Majitelka je přítomna na ZZVJ a je garantem.